สะระแหน่

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

  สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com สะระแหน่ (Kitchen Mint)           สะระแหน่ จัดเป็นพืชสมุนไพร วงศ์เดียวกับพวกกะเพราะ และอยู่ในตระกูลมินต์ มีแหล่งกำเนิดมาจากแถบยุโรปตอนใต้ และแถบเมดิเตอร์เรเนียน เมื่อโตเต็มที่มีความสูงประมาณ  70 -150 เซนติเมตร บางครั้งเราเรียกสะระแหน่ว่าเป็นมินต์เมืองไทย สะระแหน่มีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า  เมนทา คอร์ดิโฟเลีย (Mentha cordifolia Opiz.)  อยู่ในวงศ์ลาเมียซีอี(Lamiaceae) มีชื่อพื้นเมืองเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ทางภาคเหนือเรียก หอมด่วน ภาคใต้ เรียก สะแหน่ มักเงาะ ถาคอิสาน เรียก ขะแยะ ภาคกลาง เรียก สะระแหน่ หรือสะระแหน่สวน ภาษาอังกฤษเรียก Kitchen mint หรือ Marsh mint            ลำต้น  มีลักษณะค่อนข้างมีสีแดงเข้ม            ใบ มีลักษณะค่อนข้างกลม มีขนาดเล็กประมาณเท่ากับหัวแม่มือผู้ใหญ่ และคล้ายกับใบของพืชในตระกูลมินต์ ใบมีกลิ่นหอมคล้ายกับในมะนาว  ใบค่อนข้างหนา ขอบใบมีลักษณะหยัก            ดอก จะออกในช่วงปลายฤดูร้อน มีลักษณะสีขาว […]

เด็กกินนมผงเสี่ยงป่วยมากกว่ากินนมแม่ 3 – 5 เท่า

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

  สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com  เด็กกินนมผงเสี่ยงป่วยมากกว่ากินนมแม่ 3 – 5 เท่า           เมื่อคืนวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555 สถานีโทรทัศน์ Thai PBSได้เสนอข่าวภาคค่ำเกี่ยวกับ เด็กหรือทารกที่กินนมผงเสี่ยงป่วยมากกว่ากินนมแม่ 3 – 5 เท่า และในขณะเดียวกัน ทาง ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 26 สิงหาคม 2555   14:32 น.ก็ได้เสนอข่าวนี้ด้วยเช่นกัน       ปัจจุบันเด็กไทยร้อยละ 50 กินนมผง ไม่กินนมแม่จึงทำให้เสี่ยงป่วยมากกว่า  3 – 5 เท่า เช่น ท้องเสีย ปอดบวม ลำไส้อักเสบ มีภูมิแพ้ต่าง ๆ   ทั้งนี้เพราะว่าบริษัทนมผงมีการโฆษณารุกทางตลาดเรื่องนี้อย่างหนัก   มูลนิธิศูนย์นมแม่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ […]

ตะลึง คนไทยเป็นพาหะ ธาลัสซีเมีย สูงที่สุดในโลก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

  สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com ตะลึง คนไทยเป็นพาหะ ธาลัสซีเมีย สูงที่สุดในโลก           ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคของความผิดปกติทางพันธุกรรมของเม็ดเลือดแดงที่มีอายุไม่นานเท่ากับคนปกติ เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่าย ก่อให้เกิดพายาธิสภาพแทบทุกอวัยวะทั่วทั้งร่างกาย ทำให้คนไข้มีภาวะซีด โลหิตจาง และมีอาการอื่น ๆ ร่วมอีกด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวส วสี ได้กล่าวผ่านทางเวบไซท์    http://webdb.dmsc.moph.go.th       ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอาการหนักจะมีความทุกข์ทรมานมากจากการมี โลหิตจางเรื้อรัง ความผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกาย ความพิการ ความเจ็บป่วย ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นภาระที่หนักทั้งของแพทย์และพยาบาลที่จะต้องให้การดูแลรักษาโรคที่ไม่มีวันหาย ธาลัสซีเมียจึงเป็นภาระหนักทางการแพทย์ สังคม และเศษฐกิจของประเทศ           นายแพทย์ บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กล่าวจาก การประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2555 […]

วัณโรค โรคร้ายที่คุกคามประเทศไทย

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

  สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com                                                                      วัณโรค โรคร้ายที่คุกคามประเทศไทย           วัณโรค เป็นโรคร้ายที่คุกคามผู้คนทั่วโลก ถึงขั้นที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็น โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระดับ A Global Emergency หรือภาวะฉุกเฉินสากล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536จากเวบไซท์ http://www.hiso.or.th สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) กล่าวว่า ทุกวันนี้โลกของเราต้องตื่นตระหนกกับโรคที่น่ากลัวในอดีตที่หวนกลับมาระบาดอีก หรือที่ในสมัยก่อนที่คนไทยเราเรียกกันว่า ฝีในท้อง ซึ่งวัณโรคได้คุกคามชีวิตมนุษยชาติมานานกว่า 2,400 ปีแล้ว จากหลักฐานเก่าแก่คือ การตรวจ DNA ของเชื้อวัณโรคในกระดูกสันหลังของมัมมี่อียิปต์ และฮิปเครติส บิดาการแพทย์ยุคกรีก เขียนไว้ว่าวัณโรคเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด และผู้ป่วยเกือบทุกรายจะเสียชีวิต           วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Mycobacterrium tuberculosis   ซึงเกิดได้กับอวันยะทุกส่วนของร่างกาย แต่ร้อยละ 80 จะเกิดขึ้นที่ปอด จึงมีการแบ่งวัณโรคออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ […]

สาหร่าย…คิดอีกครั้งก่อนกิน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

สาหร่าย…คิดอีกครั้งก่อนกิน สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com                                                                                             เห็ดเรืองแสง           ย่างเข้าฤดูฝนอีกแล้ว   ผืนป่าต่าง ๆ จะได้รับน้ำฝนพื้นที่ชุ่มฉ่ำทั่วไป  ต้นไม้ใหญ่น้อยจะเจริญเติบโต วิถีชีวิตของชาวชนบทบางคนก็จะเข้าป่าแสวงหาอาหาร เช่นหน่อไม้ พืช ผัก   รวมทั้งเห็ดต่าง ๆ ซึ่งเป็นเห็ดป่าที่ขึ้นเจริญเติบโตในฤดูฝน โดยเฉพาะเห็ดป่าหลาย ๆ ชนิดเป็นเห็ดที่มีพิษกินไม่ได้ ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเก็บเห็ดในป่ามาปรุงอาหารรับประทาน โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นเห็ดพิษ           นายแพทย์ อิทธิพล สูงแข็ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ประกาศเตือนประชาชนด้วยความเป็นห่วง ผ่านทาง เวบไซท์http://www.uninature.com เนื่องจากในฤดูฝนเป็นช่วงที่เห็ดในป่าสามารถเจริญเติบโตได้ดี ชาวบ้านจึงเข้าป่าเพื่อเก็บเห็ดมาขายหรือนำไปปรุงอาหารรับประทานในครอบครัว เห็ดที่เจริญเติบโตในป่าหน้าฝนมีทั้งชนิดที่กินได้ และกินไม่ได้เนื่องจากมาพิษที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าเป็นเห็ดที่เราไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยก็ห้ามเก็บมารับประทานเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นเห็ดที่มีพิษ           รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 10:30 น. ผ่านทางเวบไซท์ http://www.daikynews.co.th/thailand ว่า ขณะนี้พื้นที่บริเวณ […]

เห็ดเรืองแสง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com                                                                                             เห็ดเรืองแสง           ย่างเข้าฤดูฝนอีกแล้ว   ผืนป่าต่าง ๆ จะได้รับน้ำฝนพื้นที่ชุ่มฉ่ำทั่วไป  ต้นไม้ใหญ่น้อยจะเจริญเติบโต วิถีชีวิตของชาวชนบทบางคนก็จะเข้าป่าแสวงหาอาหาร เช่นหน่อไม้ พืช ผัก   รวมทั้งเห็ดต่าง ๆ ซึ่งเป็นเห็ดป่าที่ขึ้นเจริญเติบโตในฤดูฝน โดยเฉพาะเห็ดป่าหลาย ๆ ชนิดเป็นเห็ดที่มีพิษกินไม่ได้ ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเก็บเห็ดในป่ามาปรุงอาหารรับประทาน โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นเห็ดพิษ           นายแพทย์ อิทธิพล สูงแข็ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ประกาศเตือนประชาชนด้วยความเป็นห่วง ผ่านทาง เวบไซท์http://www.uninature.com เนื่องจากในฤดูฝนเป็นช่วงที่เห็ดในป่าสามารถเจริญเติบโตได้ดี ชาวบ้านจึงเข้าป่าเพื่อเก็บเห็ดมาขายหรือนำไปปรุงอาหารรับประทานในครอบครัว เห็ดที่เจริญเติบโตในป่าหน้าฝนมีทั้งชนิดที่กินได้ และกินไม่ได้เนื่องจากมาพิษที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าเป็นเห็ดที่เราไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยก็ห้ามเก็บมารับประทานเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นเห็ดที่มีพิษ           รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 10:30 น. ผ่านทางเวบไซท์ http://www.daikynews.co.th/thailand ว่า ขณะนี้พื้นที่บริเวณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ […]

เหตุผลที่คนปฏิเสธการให้เคมีบำบัด

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

 สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com                                                                         เหตุผลที่คนปฏิเสธการให้เคมีบำบัด           เคมีบำบัด ( Chemotherapy) มาจากคำ 2 คำรวมกัน   คือ เคมี (Chemical) และ บำบัด (Therapy) หรือ รักษา (Treatment) เป็นการใช้ยาเพื่อรักษาโรค หรือความเจ็บป่วย     แต่ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน หมายถึงยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเป็นหลัก และคนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อเป็นมะเร็งแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และจะเสียชีวิต            เรื่องนี้     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   นายแพทย์ วิเชียร ศรีมุนนินทร์นิมิตร     จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวผ่านทางเวบไซท์ http://www.si.mahidol.ac.th ว่าเป็นความเชื่อหรือความเข้าใจที่ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะเมื่อผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การใช้รังสี การใช้เคมีบำบัดหรือที่เรียกว่าการให้คีโม สามารถรักษาให้หายได้ แต่คนส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์ก็ต่อเมื่ออาการของโรคได้ลุกลามไปมากแล้ว     ทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาด                           ก. ตรวจร่างกายทั่วไปก่อนรักษา                    ข. คณะแพทย์ตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็ง                 ค. […]

อันตรายจากเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็งใช้อุ่นอาหาร

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com                                                          อันตรายจากเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็ง ใช้อุ่นอาหาร           ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงสำหรับใช้อุ่นอาหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แอลกอฮอล์แข็ง เป็นที่นิยมและใช้กันแพร่หลายทั่วไป โดยเฉพาะตาม ภัตตาคาร ห้องอาหารในโรงแรม สวนอาหาร ร้านอาหารต่าง ๆซึ่งมีอยู่ดาษดื่นทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด หรือเวลามีการจัดเลี้ยงตามร้านอาหาร มีการใช้เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็งในการอุ่นอาหารจำพวกต้มยำ หรืออาหารหม้อไฟ เนื่องจากเห็นว่ามีความสะดวกในการใช้จุดไฟให้ความร้อน           เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็งที่ทางราชการกำหนดให้ใช้นั้นเป็นชนิด เอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) หรือ เอธานอล (Ethanol) เป็นส่วนผสมหลัก และมีเซลลูโลสผสมเพื่อช่วยทำให้แข็งตัว ซึ่งเอธิลแอลกอฮอล์มีสมบัติเป็นของเหลว ระเหยได้ง่าย ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ติดไฟได้ง่าย ไม่มีควันหรือเขม่า มีปริมาณพอเหมาะที่ใช้งานแต่ละครั้ง   แต่ปัจจุบันมีผู้ผลิตเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็ง โดยใช้ เมธิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol) หรือ เมธานอล (Methanol) ซึ่งมีราคาถูกกว่า มาแทนเอธานอล แต่มีอันตรายสุด ๆ ต่อร่างกาย           นายแพทย์ ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กล่าวเตือนผ่านทางเวบไซท์ http://www.fwddier.com/topic/3924 เกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์แข็งที่มีส่วนผสมของเมธานอล ในการอุ่นอาหาร มีอันตรายสุด ๆ   เพราะว่าเมธานอลเป็นสารพิษชนิดหนึ่งตาม พ.ร.บ. […]

คุณค่าของ ผักปลัง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com                                                                                          คุณค่าของ ผักปลัง           ผักปลัง เรียกได้ว่าเป็นพืชผักพื้นบ้านของคนไทยมานานแล้ว มีอยู่ทุกภาคของประเทศ แต่ที่นิยมปลูกรับประทานกันมากก็คือทางภาคเหนือและภาคอิสาน โดยนำยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน มารับประทานเป็นผักสด หรือนำไปต้น ลวก เป็นผักจิ้มกับน้ำพริก เป็นต้น           ถิ่นกำเนอดของผักปลัง ผักปลังมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเซีย และ แอฟริกา ชอบสิ่งแวดล้อมที่มีความชุ่มชื้น โดยเฉพาะในฤดูฝนผักปลังจะจเริญงอกงามมาก           ลักษณทางพฤกษศาสตร์ ผักปลังจัดอยู่ในวงศ์ (Family) บาเซลลาซีอี (BASELLACEAE) มีอยู่ 2 ชนิด คือ ผักปลังขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Basella alba Linn. มีลักษณะสีเขียวหรือเขียวอ่อน ตามตลาดในต่างจังหวัดจะมีผักปลังขาวขายอยู่ทั่ว ๆ ไป และ ผักปลังแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Baseelala rubra Linn. มีลักษณะสีแดง ๆ หรือแดงอมม่วง ทั้งผักปลังขาวและผักปลังแดงจัดเป็นไม้เลื้อย ลำต้นกลม อวบน้ำ ไม่มีขน ลำต้นสีเขียวหรือสีแดงอมม่วง […]

วันหัวใจโลก (World Heart Day)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทความ

สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. สอบถามเพิ่มเติม E-mail : strin@ipstweb.com วันหัวใจโลก  (World Heart Day)                  ดร.นายแพทย์  พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์   อธิบดีกรมควบคุมโรค  ได้กล่าวเนื่องในวันหัวใจโลกว่า  จากข้อมูลของ สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation)  เป็นองค์กรระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา   ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และปัจจุบันมีเครือข่ายมากว่า  100 ประเทศ  ทำหน้าที่รณรงค์เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดยเน้นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางและน้อย   พบว่าสถานการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลก  มีประชากรเสียชีวิตสูงถึงปีละ  17.3  ล้านคน  และมีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งคาดว่า  ในปี พ.ศ.  2573  จะมีการเสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น  23  ล้านคนทั่วโลก             […]