รายการเรียนรู้วิทย์ คณิตกับ สสวท. เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ตารางออกอากศ

ตารางออกอากาศ รายการ เรียนรู้วิทย์ – คณิต กับ สสวท. ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ทางช่อง ubc ช่อง 96 ทุกวัน พฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น. (เดือนสิงหาคม  2556) วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่  1  สิงหาคม  2556 16.00-17.00 น. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เรื่อง   สารเคมี วันศุกร์ ที่   2 สิงหาคม  2556 16.00-17.00น. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เรื่อง   วิทยาศาสตร์ในบ้าน วันพฤหัสบดี ที่  8  สิงหาคม  2556 16.00-17.00 น. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (วิทสัปยุทธ์) […]

รายการเรียนรู้วิทย์ คณิตกับ สสวท. เดือน กันยายน พ.ศ.2556

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ตารางออกอากศ

ตารางออกอากาศ รายการ เรียนรู้วิทย์ – คณิต กับ สสวท. ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ทางช่อง ubc ช่อง 96 ทุกวัน พฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น. (เดือนกันยายน  2556) วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่  5 กันยายน  2556 16.00-17.00 น. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (วิทสัปยุทธ์) เรื่อง   น้ำไหลไฟติด วันศุกร์ ที่    6 กันยายน  2556 16.00-17.00น. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง   1. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก           2.  การนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 2 […]