พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อสิ่งพิมพ์

กิจกรรมเสริมความรู้คณิตศาสตร์กับศิลปะ เรื่อง พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม รูปแบบที่ 1 ดาวน์โหลด

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม รูปแบบที่ 2 ดาวน์โหลด

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม รูปแบบที่ 3 ดาวน์โหลด