เช้าวันเสาร์ กับ สสวท. ก.พ. 2558

เขียนโดย edtech เมื่อ . หัวข้อ รายการเช้าวันเสาร์ กับ สสวท.

ตารางออกอากาศรายการ : เช้าวันเสาร์ กับ   สสวท. เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(ไกลกังวล) DLTV 10

ครั้งที่

วันที่

ช่วงเวลา

09.00-10.30

10.30 – 12.00

1

เสาร์  ที่ 7 กุมภาพันธ์   2558

การจัดกิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์   

เรื่อง  กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอน 1

กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอน 2

การจัดกิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์      

เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช

       การดำรงชีวิตของสัตว์

2

เสาร์  ที่ 14 กุมภาพันธ์   2558

การจัดกิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์   

เรื่อง   การใช้ ICT ในการสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 1

การใช้ ICT ในการสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  2

การจัดกิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์      

เรื่อง  ระบบสุริยะของเรา

       ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หายไปใหน

3

เสาร์  ที่ 21 กุมภาพันธ์   2558

การจัดกิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์   

เรื่อง   กราฟและสมการเชิงเส้น

          อัตราส่วนและร้อยละ

การจัดกิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์      

เรื่อง    และวัฎจักรของหิน

          แหล่งแร่ในท้องถิ่น

4

เสาร์  ที่ 28 กุมภาพันธ์   2558

การจัดกิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์   

เรื่อง  พื้นที่ของรูปวงกลมและความยาวรอบรูป

          สมการ

การจัดกิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์      

เรื่อง  ระบบสุริยะ

          โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง

Tags: ,