ติดต่อเรา

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

E-mail: technoipst@gmail.com

Telephone: 0-2392-4021

Fax: 0-2391-7261