ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์

 • รายการอบรมครูทางไกล เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

  รายการอบรมครูทางไกล เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 17 April 2013 เวลา 13:31 น. เขียนโดย Administrator Hits 1653 views

  รายการออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)รายการอบรมครูทางไกล เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 3สิงหาคม 2556 13.30-14.15 น. ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 3 14.15-15.00 น. ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 4 วันอาทิตย์ ที่ 4สิงหาคม2556 13...

 • รายการอบรมครูทางไกล เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556

  รายการอบรมครูทางไกล เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 17 April 2013 เวลา 13:19 น. เขียนโดย Administrator Hits 1487 views

  รายการออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)รายการอบรมครูทางไกล เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2556 13.30-14.15 น. การใช้ ICT ในการสอนเรื่องการสร้างพื้นฐาน 1 14.15-15.00 น. การใช้ ICT ในการสอนเรื่องการสร้างพื้นฐาน 2 วันอาทิตย์ ที่ 7กรกฎาคม2556...

 • รายการอบรมครูทางไกล เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

  รายการอบรมครูทางไกล เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 17 April 2013 เวลา 10:44 น. เขียนโดย Administrator Hits 1412 views

  รายการออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)รายการอบรมครูทางไกล เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน2556 13.30-14.15 น. บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 14.15-15.00 น. กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ...

 • รายการอบรมครูทางไกล เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

  รายการอบรมครูทางไกล เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 17 April 2013 เวลา 09:55 น. เขียนโดย Administrator Hits 1367 views

  รายการออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)รายการอบรมครูทางไกล เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม2556 13.30-14.15 น. แหล่งการเรียนรู้ 14.15-15.00 น. เรขาคณิต เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ วันอาทิตย์ ที่ 5พฤษภาคม2556 13.30-14.15 น. ท...

 • รายการเช้าวันเสาร์ กับ สสวท เดือน กันยายน พ.ศ.2556

  รายการเช้าวันเสาร์ กับ สสวท เดือน กันยายน พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 17 April 2013 เวลา 09:44 น. เขียนโดย Administrator Hits 1192 views

  ตารางออกอากาศรายการ : เช้าวันเสาร์ กับ สสวท. เดือน กันยายน พ.ศ. 2556ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล) DLTV ช่อง 90 ครั้งที่ วันที่ ช่วงเวลา 09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 1. เสาร์ ที่ 7 กันยายน2556 การจัดกิจกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 1การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปวงกลม 2.สมการ การจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาส...

 • รายการเช้าวันเสาร์ กับ สสวท เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556

  รายการเช้าวันเสาร์ กับ สสวท เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 17 April 2013 เวลา 09:11 น. เขียนโดย Administrator Hits 1469 views

  ตารางออกอากาศรายการ : เช้าวันเสาร์ กับ สสวท. เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล) DLTV ช่อง 90 ครั้งที่ วันที่ ช่วงเวลา 09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 1. เสาร์ ที่ 3สิงหาคม2556 การจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง 1. ตัวอย่างการแก้ปัญหาProblem Solving 1 2.ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 2 การ...

 • รายการอบรมครูทางไกล เดือน เมษายน พ.ศ.2556

  รายการอบรมครูทางไกล เดือน เมษายน พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 10 April 2013 เวลา 15:17 น. เขียนโดย Administrator Hits 2089 views

  รายการออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)รายการอบรมครูทางไกล เดือน เมษายน พ.ศ.2556 วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน2556 13.30-14.15 น. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 14.15-15.00 น. ความดันอากาศและความดันของเหลว วันอาทิตย์ ที่ 7เมษายน2556 13.30-14.15 น. การเปลี่ยนแปลงของวัตถุแ...

 • รายการอบรมครูทางไกล เดือน มีนาคม พ.ศ.2556

  รายการอบรมครูทางไกล เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 10 April 2013 เวลา 14:43 น. เขียนโดย Administrator Hits 1599 views

  รายการออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)รายการอบรมครูทางไกล เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม2556 13.30-14.15 น. ขั้นตอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 14.15-15.00 น. น้ำผิวดินและน้ำบาดาล วันอาทิตย์ ที่ 3มีนาคม2556 13.30-14.15 น. ปัญหาคณิตคิดได้หลายวิธี 14.15-15.00 น. แ...

 • รายการอบรมครูทางไกล เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

  รายการอบรมครูทางไกล เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 10 April 2013 เวลา 13:54 น. เขียนโดย Administrator Hits 1444 views

  รายการออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)รายการอบรมครูทางไกล เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่องที่ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์2556 13.30-14.15 น. คู่อันดับและกราฟ 14.15-15.00 น. แสงและการมองเห็น วันอาทิตย์ ที่ 3กุมภาพันธ์2556 13.30-14.15 น. กราฟและสามการเชิงเส้น 14.15-15.00 น. ความหนา...

 • รายการเช้าวันเสาร์ กับ สสวท เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556

  รายการเช้าวันเสาร์ กับ สสวท เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556
  วันWednesdayที่ 10 April 2013 เวลา 11:19 น. เขียนโดย Administrator Hits 1419 views

  ตารางออกอากาศรายการ : เช้าวันเสาร์ กับ สสวท. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล) DLTV ช่อง 90 ครั้งที่ วันที่ ช่วงเวลา 09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 1. เสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2556 การจัดกิจกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง 1.กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์1 2. กิจก...

Page 2 of 7

Visitor

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday108
mod_vvisit_counterYesterday140
mod_vvisit_counterThis week648
mod_vvisit_counterLast week948
mod_vvisit_counterThis month3516
mod_vvisit_counterLast month3500
mod_vvisit_counterAll749658

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 10.155.55.2
,
Now: 2015-11-26 19:19
You are here: