การเพาะเลี้ยงหอยแครง

แหล่งผลิตหอยแครงแหล่งใหญ่จะอยู่บริเวณป่าชายเลนตั้งแต่ ต.คลองโคน จ.สมุทรสาคร ไปจนถึง ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อหอยแครงมีขนาดโตพอเหมาะที่จะนำมารับประทานชาวบ้านจะมีวิธีการเก็บหอยแครง ด้วยการ
งมหอยและเมื่อน้ำลงจะใช้วิธีถีบกระดานหาหอย ปัจจุบันหอยแครงในประเทศมีไม่พอกับการบริโภคเนื่องจากความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าชายเลน

การงมหอยแครง
การงมหอยแครง

ต้องซื้อลูกหอยจากประเทศมาเลเซียมาเลี้ยงอีกระยะหนึ่งให้โตได้ขนาดจึงจะจับขาย นอกจากการเพาะหอยแครงแล้ว
ป่าชายเลนคลองโคนยังเป็นที่เพาะพันธุ์ หอยแมลงภู่ ส่งขายยังเขตจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำไปเลี้ยงให้โตจนได้ขนาดที่จะนำมาเป็นอาหารเพื่อส่งขายยังตลาดภายในประเทศได้อีกด้วย

แหล่งหากินของคนไสกระดานหาหอย
หอยแครง
การทำนากุ้ง
นากุ้ง

บริเวณที่เป็นป่าชายเลนนอกจากจะเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำแล้ว การเลี้ยง ปลา ปู กุ้ง หอย เพื่อส่งขายตลาดทั้งในและนอกประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้พื้นที่บริเวณป่าชายเลน เพื่อการระบายน้ำเข้าและออกซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้พันธุ์ปลาธรรมชาติที่มากับน้ำที่สูบเข้ามายังบ่อเลี้ยงปลา เช่นปลากระพงขาว ปลากระบอก โดยนำมาเลี้ยงให้มีขนาดที่เหมาะกับการ
นำไปขายเพื่อเป็นอาหารต่อไป

บริเวณการทำทำนากุ้งจะอยู่ถัดจากแนวป่าชายเลนด้านนอกเข้ามาและจะต้องมีทางระบายน้ำไหลเข้าและระบายออกจากนากุ้งการทำนากุ้งโดยรุกที่ป่าชายเลนและขาดการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามในทางหลักวิชาการและในสภาพความเป็นจริง การเลี้ยงแบบพัฒนาไม่ต้องพึ่งพิงพันธุ์หรืออาหาร
จากธรรมชาติ

การทำนากุ้ง
การเผาถ่าน

ไม้จากป่าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกาง นำมาทำฟืนและเผาเป็นถ่าน ต้นโกงกางที่โตได้ขนาดจะได้ถ่านที่มีคุณภาพดีมากที่สุดในประเภทถ่านไม้ด้วยกัน การตัดไม้โกงกางจะมีสัมปทานในการตัดโดยสลับกับการปลูกทดแทน แหล่งปลูกไม้โกงกางและเผาถ่านจะอยู่ในเขตของ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี ในปีหนึ่งๆอาชีพเผาถ่านไม้โกงกางทำเงินให้กับเกษตรกร เป็นจำนวนไม่น้อย

กดที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่