ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
ใบไม้ที่ร่วงทับถมในป่าชายเลน

ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เศษใบไม้จากป่าชายเลนจะสลายตัวให้แร่ธาตุที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนอันเป็นจุดเริ่มต้น ของโซ่อาหารจากชายฝั่งไปสู่ท้องทะเล

สัตว์น้ำในป่าชายเลน
สัตว์น้ำวัยอ่อนในป่าชายเลน
ใบไม้และกิ่งไม้ร่วงที่ถูกย่อยสลาย

สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแง่ของอาหารโดยการถ่ายทอดพลังงานไปตามสายใยอาหาร พืชใน
ป่าชายเลนรวมทั้งสาหร่ายและแพลงตอนพืชเป็นกลุ่มผู้ผลิตแหล่งใหญ่ ใบไม้ กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นจะทับถมและถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำและในดิน สารดังกล่าว เป็นธาตุอาหารของแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ สัตว์น้ำวัยอ่อน และสัตว์น้ำขนาดเล็กจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนทำให้สัตว์เหล่านั้นเจริญเติบโตต่อไป

ป่าชายเลนเป็นแหล่งหากินของสัตว์น้ำ
สัตว์น้ำวัยอ่อน
แหล่งหากินของสัตว์น้ำ
แหล่งอนุบาลและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ

เมื่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้เจริญขึ้นก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ และของมนุษย์ต่อไป ป่าชายเลนจึงอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เราจะพบตัวแทนของสัตว์หลายประเภท เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา บางชนิดอาจจะอาศัยอยู่เฉพาะในบางช่วงของวงจรชีวิตเท่านั้น แต่บางชนิดอาศัยอยู่ตลอดชีวิต

ปลาตีนหรือปลาจุมพรวด
ปลาตีน
ปลาตีน

ปลาตีน หรือปลาจุมพรวด เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกตาและพบได้ทั่วไปตามป่าชายเลน ปลาตีนจะสร้างรูเพื่ออยู่อาศัยใน
ดินเลน ครีบที่มีขนาดใหญ่ข้างลำตัวนั้นมีไว้สำหรับพยุงตัวในเวลาที่ขึ้นมาหากินตามพื้นดินเลนชายฝั่ง

แม่หอบ
แม่หอบ
โพรงแม่หอบ
แม่หอบโตเต็มวัย
แม่หอบ

นอกจากนี้ยังมีแม่หอบ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญและน่าสนใจเป็นพิเศษในระบบนิเวศป่าชายเลน แม่หอบก็เป็นสัตว์น้ำทะเลชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกุ้งกับกั้ง ลำตัวยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ลำตัวมีสีแดงปนน้ำตาลเล็กน้อย อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนชายฝั่งทะเลอันดามันทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับที่ดอน แม่หอบกินดินเลนเป็นอาหาร หลังจากที่มันถ่ายมูลออกมาเป็นดินเลนมีลักษณะละเอียด มันก็ขนดินเลนขึ้นสู่บริเวณผิวดิน แล้วก็ทับถมกันจนมูลดินมีขนาดใหญ่ บางแห่งสูงถึง 1 เมตร ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเล พื้นที่มูลดินขนาดใหญ่จะมีพืชที่ขึ้นได้ดีบริเวณที่ดินเลนแข็ง โดยเฉพาะพวก เฟริ์น ชนิดต่างๆ และเป็นที่อาศัยของปูแสม